• (22) 250-00-77 alarmowy 24h: 663 690 690
  • [email protected]
  • Poniedziałek-Piątek: 9:00 - 17:00

Dotacja

 


 

MiP Data Recovery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o realizacji projektu pod nazwą ” Zlecenie usługi B+R celem opracowania rozwiązania zwiększającego jakość świadczonych usług przez firmę MiP Data Recovery Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce  Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnego oprogramowania komputerowego umożliwiającego odzyskiwanie danych online.

W ramach realizacji projektu opracowana zostanie analiza przedwdrożeniowa innowacyjnego rozwiązania informatycznego w postaci oprogramowania komputerowego, które będzie umożliwiać realizację usługi odzyskiwania danych online. Niniejszy projekt obejmie swoim zakresem również działania mające na celu przygotowanie prototypu w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań. W ramach  wyżej wymienionych działań będzie opracowane takie narzędzie, które pozwoli w przyszłości wdrożyć nowy innowacyjny produkt umożliwiający świadczenie usług zdalnego odzyskiwania danych z nośników elektronicznych.

Wartość projektu: 307 500 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 192 500,00 PLN